Renoclick
FR NL
Diensten News
FR NL
Retour

Onderhoud

De aankoop van energie

Contact
De aankoop van energie energy@sibelga.be

De aankoop van energie

Gebruikmaken van energiecontracten via onze aankoopcentrale

Energiecontracten via onze aankoopcentrale

De gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen kunnen al sinds een aantal jaren rekenen op de expertise van Sibelga voor de aankoop van energie. Sibelga sluit contracten af met verschillende energieleveranciers en beheert de hele offerteoproepprocedure, van de bekendmaking van de opdracht tot de gunning ervan.

Om de aankoopprijs voor energie vast te leggen, wordt het verbruik vermenigvuldigd met een index die geïntegreerd is in een formule die door de leverancier in zijn offerte wordt bepaald. Het is Sibelga die de index vastlegt en daarbij houdt ze rekening met de evoluties op de groothandelsmarkt. Daarvoor gebruikt Sibelga een ‘kliksysteem’. Dat houdt in dat de teams de koers voor elektriciteit en gas opvolgen en gedurende het jaar 12 keer de prijs die ons interesseert, kunnen vastleggen voor een volgende leveringsperiode.

De voordelen van de aankoopcentrale voor energie

Sibelga verkrijgt interessante tarieven dankzij groepsaankopen. Er wordt een tariefformule onderhandeld volgens een bepaalde methodologie. Dat maximaliseert de kansen om voor de betrokken periode tot een prijs te komen die onder de gemiddelde marktwaarde ligt. U kan dus rekenen op een vaste gas- en/of elektriciteitsprijs voor heel het leveringsjaar.

Sibelga organiseert een overheidsopdracht voor de levering van gas en elektriciteit voor de gebouwen die het openbaar bestuur beheert (administratieve gebouwen, sportcentra, scholen, commissariaten …). Zo vermijdt u dus de hele administratieve rompslomp die daarbij komt kijken.

Sibelga stelt uw jaarbudget voor energie op en helpt u om bepaalde taksen van de energiefactuur te optimaliseren.

U beschikt over een specifieke tool waarmee het mogelijk is de overdrachten van de energiecontracten die zich binnen uw vastgoedpark voordoen doorheen het jaar, te vereenvoudigen en op te volgen.