Renoclick
FR NL
Diensten News
FR NL
Retour

Onderhoud

Scan

Contact
Scan scan@sibelga.be

Scan

De energieboekhouding

Openbare besturen die een ‘energieboekhouding’ van hun gebouwen willen bijhouden, kunnen daarvoor gebruikmaken van de tool Scan (het vroegere NRClick Scan). Het verbruik opvolgen is immers cruciaal om te achterhalen waar er verbetering mogelijk is, en om daarna na te gaan of de uitgevoerde werken het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Zo volgt de tool Scan het verbruik op van:

– aardgas

– elektriciteit

– water

– brandstof

– warmte

In Scan worden verder ook de technische gegevens over de sites opgenomen (referenties en technische kenmerken van de meters, verwarmde oppervlakten, verwarmingsvermogen …), naast variabelen zoals de buitentemperatuur, de periodes van de schoolvakanties enz.

Dankzij deze tool kunnen we onder meer verborgen defecten of disfuncties, die leiden tot verliezen van energie of water, opsporen en verhelpen. Maar ook de efficiëntie, en dus de rentabiliteit van de gedane investeringen, kunnen we met Scan nagaan. Indien nodig kan de tool ook een hulpmiddel zijn om die investeringen te optimaliseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijstellen van de werkingsuren en/of de reguleringsparameters van een nieuwe verwarmingsketel.

Ons team tot uw dienst

Het team van Sibelga staat klaar om de gebruikers van Scan te helpen bij het dagelijkse gebruik van de tool. Ook voor de volgende diensten kan u een beroep op hen doen:

– controle, validatie en eventuele bijstelling van de parameters voor het verwerven van de gegevens, om er zeker van te zijn dat we over exacte gegevens beschikken.

– hulp bij het vastleggen van de alarmdrempels.

– controle van de energiefacturen

– jaarlijkse balansen inzake het verbruik/de uitstoot van CO2

– prognoses over verbruik, budgetten

– tariefoptimalisatie

– opstelling van een maandelijkse reporting.

En, op verzoek, om nog een stap verder te gaan:

– analyse van de verbruiksprofielen en advies om de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren.

– proactieve informatie als er een anomalie gedetecteerd wordt

– bezoeken ter plaatse, analyse en advies om de regulering van het verwarmingssysteem af te stellen

– opvolging van de performantie van de installaties

De resultaten

De tool Scan heeft sinds de lancering ervan, zijn doeltreffendheid al bewezen. De gerealiseerde besparingen schommelen tussen 5 en 30 %. Het gaat daarbij om investeringen die soms te verwaarlozen zijn, zoals het gewoon herinstellen van de verwarming. De resultaten hebben een prijs opgeleverd op de Belgian Environment & Energy Awards 2014.