Renoclick
FR NL
Diensten News
FR NL
Retour

Onderhoud

Globale renovatie

Contact
Globale renovatie renoclick@sibelga.be

Globale renovatie

De dienst voor grondige renovatie is dé oplossing om de doelstellingen waar te maken die het Gewest heeft vooropgesteld.

Het principe

Wij bieden u omkadering bij de realisatie van complexe werken, zoals het renoveren van een kinderdagverblijf, home, school, kantoren, commissariaat, sporthal, atelier, cultureel centrum … Het gaat om ambitieuze en grootschalige werven waarvan de organisatie en opvolging heel wat middelen vergen.

Die werken gebeuren in verschillende stappen:

1. Identificatie van de projecten

Doel van die eerste stap? Het project preciseren, het potentieel ervan beoordelen en nagaan of het in het RenoClick-programma kan passen. Sibelga maakt een voorselectie van de gebouwen op basis van de gegevens die dankzij de monitoringtool Scan worden verzameld. Ook de openbare besturen maken een lijst op van gebouwen die potentieel in aanmerking komen.

2. Studie van het project

In deze tweede fase gaan het studiebureau en de architect aan de slag. Zij bestuderen het geselecteerde project via de raamovereenkomsten van de aankoopcentrale RenoClick. De dienstverlener maakt een lijst op met acties die doorgevoerd moeten worden om het gebouw te verbeteren.

3. Uitvoering van de werken

Als de detailstudies klaar zijn, wordt er een aannemer aangesteld. Ook dat gebeurt via de raamovereenkomsten van de aankoopcentrale. De werken kunnen dan uitgevoerd worden. Eerst worden ze ingepland en voorbereid. Sibelga ziet toe op de uitvoering van de werken en volgt de onderaannemers op. De werken, die in 2024 opgestart zullen worden, vallen ten laste van de begunstigden. Wel kan u op verschillende niveaus subsidies aanvragen. Zo is er bijvoorbeeld de RenoClick-premie, waarmee u een Europese financiering (NextGenerationEU) kan genieten voor RenoClick-projecten die in aanmerking komen. Leefmilieu Brussel kent die premie toe.

De projecten die in aanmerking komen

Elk kandidaat-project wordt vooraf geanalyseerd om na te gaan of het effectief onder het programma kan vallen. Met die eerste stap willen we het project preciseren en het potentieel ervan beoordelen.

Bovenop de specificiteiten die elk project heeft, zijn er nog voorafgaande voorwaarden waar in elk geval aan voldaan moet worden:

– U bent een lokaal, gewestelijk of communautair openbaar bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• Uw project beslaat een openbaar gebouw dat door u wordt beheerd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd. Ziekenhuizen, woongebouwen en universiteiten komen niet in aanmerking.

• Het gebouw in kwestie is ouder dan 10 jaar.

• Het gebouw zal grondig gerenoveerd worden, zowel op het niveau van de bouwschil ervan (isolatie, raamkozijnen …) als van de uitrustingen.

• De werken zullen forse energiebesparingen kunnen opleveren en ze zullen de energie-efficiëntie van het gebouw aanzienlijk kunnen verbeteren.

De premie

De RenoClick-premie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt, ondersteunt de lokale, gewestelijke en communautaire openbare besturen bij initiatieven om hun gebouwen te renoveren. De premie wordt gefinancierd door de Europese Unie – NextGenerationEU. In 2022 werd er 4 miljoen euro uitgetrokken om de meest inspirerende projecten te financieren. 14 werken die in aanmerking komen, zijn vooraf bepaald. Het gaat onder meer om de energieboekhouding, afwerkingswerken en, zeer belangrijk, de isolatiewerken. In 2023 wordt 16 miljoen ter beschikking van de overheid gesteld voor grote renovatiewerkzaamheden. Deze premie wordt enkel toegekend aan projecten die in aanmerking komen, uitsluitend voor renovatiewerken en niet voor nieuwe gebouwen.

De toegekende bedragen schommelen in functie van de aard van de werken. Dat kan gaan van € 70 /m2 voor vloerisolatie, tot pakweg € 500 /m2 voor de installatie van raamkozijnen. De RenoClick-premie kan worden gecombineerd met de RENOLUTION-premies en de RENOLAB.B-pojectoproep, zolang zij niet dezelfde werkpunten betreffen.

Voor de toekenning van deze premie krijgen projecten die forse energiebesparingen zouden opleveren prioriteit, net als verregaande verbeteringen van de energie-efficiëntie van de gebouwen. Sibelga analyseert permanent de verschillende financieringsopportuniteiten en communiceert daarover als er nuttige informatie is.