Renoclick
FR NL
Diensten News
FR NL
Retour

Onderhoud

Zonne-energie en daken

Contact
Zonne-energie en daken renoclick@sibelga.be

Zonne-energie en daken

Installatie van fotovoltaïsche panelen en/of renovatie van een dak

Een dak renoveren en isoleren

U kiest ervoor om uw dak te renoveren en te isoleren. Omdat u er vervolgens een fotovoltaïsche installatie op wil installeren. Of om uw gebouw zo beter te isoleren. Wat de reden ook is, wij staan klaar om u te begeleiden. Geen kleine herstellingen, maar wel de installatie van een robuust en geïsoleerd dak met een levensduur van minstens 30 jaar.

Wij verlenen advies en u kan gebruikmaken van raamovereenkomsten die door onze aankoopcentrale zijn vastgelegd met competente en betrouwbare aannemers.

De werken vallen ten laste van de begunstigden.

Fotovoltaïsche panelen installeren

Voordat er kan overwogen worden om fotovoltaïsche panelen te installeren op een gebouw waarvan u de eigenaar bent, is het essentieel om na te gaan of het dak aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet. De blootstelling aan de zon is natuurlijk van belang, maar het dak moet ook in uitstekende staat verkeren, goed geïsoleerd zijn en nog minstens 20 jaar meekunnen (de minimale levensduur van de panelen).

Dit zijn uw opties voor de financiering van uw installatie:

1. Financiering door een derde

Als de kosten voor de installatie van fotovoltaïsche panelen niet binnen uw budget passen, dan kan u een beroep doen op een derde-investeerder via onze aankoopcentrale. Na 10 jaar wordt de installatie uw eigendom.

2. Financiering met eigen middelen

In dat geval beschikt u over de nodige middelen om uw installatie te financieren. Sibelga staat u met raad en daad bij en dat gedurende het hele project, van A tot Z, van de voorstudie tot de inbedrijfstelling en de exploitatie van uw installatie. De installatie is uw eigendom. U kan rekenen op de geproduceerde groene stroom en u ontvangt de groenestroomcertificaten.