Renoclick
FR NL
Diensten News
FR NL
Retour

Onderhoud

HVAC

Contact
HVAC renoclick@sibelga.be

HVAC

HVAC-werken realiseren

Werken met het oog op energie-efficiëntie

Onder de noemer HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) vallen de werken die betrekking hebben op de renovatie van verwarmingssystemen, de productie van sanitair warm water, de ventilatie of de klimaatregeling. Het zijn posten waar nog veel ruimte voor verbetering is als het gaat over de energieprestaties van uw gebouwen.

Om gebouwen energiezuiniger te maken, zijn er drie oplossingen:

• De geïnstalleerde technologie aanpassen of verbeteren (bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie vervangen of moderniseren)

– Die technologie beter gebruiken (bijvoorbeeld de installatie beter afregelen)

– Zijn gedrag aanpassen (bijvoorbeeld minder verwarmen) Brusselse openbare besturen die op zoek gaan naar opportuniteiten in die drie domeinen, kunnen daarbij rekenen op de hulp van Sibelga. Daarnaast begeleidt Sibelga hen ook bij de realisatie van de ad-hocwerken.

Analyse en actieplan

De eerste fase van elk nieuw project: de analyse. Onze experts doen een plaatsbezoek. Ze luisteren naar uw wensen en behoeften en geven advies over mogelijke oplossingen. Op basis daarvan wordt er een projectfiche opgesteld. Daarin staat specifiek de scope van de opdracht vermeld, en ook een eerste budgetraming.

Na ondertekening van de projectfiche, wordt er een bestek opgemaakt. Dat dient als basis voor de offerteoproep aan de aannemers met wie we een raamovereenkomst afsloten via de aankoopcentrale. Sibelga evalueert de ontvangen offertes en deelt u haar advies mee. Als bouwheer, neemt u de uiteindelijke beslissing.

Als de offerte is geaccepteerd en de aannemer is gekozen, dan organiseren wij een vergadering om de werf op te starten en volgen wij samen met u de werken op tijdens de looptijd ervan. Na afloop, staan wij in voor de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering volgt dan 2 jaar later.

Realisatie van de werken

De acties ter verbetering die de eerste stap ons opleverde, worden nu uitgevoerd. Aan de hand van engineeringstudies wordt nagegaan hoe dat moet gebeuren. Dankzij de opdrachtencentrale organiseren wij de procedure om de werken toe te vertrouwen aan een dienstverlener. Wij nemen daarna de planning en de supervisie van de werken op ons.

De werken vallen ten laste van de begunstigden.

Monitoring

De laatste stap: het energieverbruik opvolgen met de tool Scan en nagaan in welke mate de werken een energiebesparing hebben opgeleverd. Indien nodig optimaliseren we de afregeling van de installaties.